Myanmar >> List of Importers >> Fishery 03
Select country name and products below to check the major importers of the that product
Company Name City Website
CITIC Trading Co. Ltd. Beijing
Dianbai Prawn Farming & Marketing Corp. Dianbai, Guangdong
Guangdong Jinyang Imp & Exp Corp., Leizhou Branch Leizhou, Guangdong
Guangdong Zhongshan Foodstuffs & Aquatic Import & Export Group Co., Ltd. Zhongshan, Guangdong http://www.shuichu.com
Guangxi Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp., Beihai Aquatic Products Corp. Beihai, Guangxi
Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Ningbo, Zhejiang
Ningbo Tianyu Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Ningbo, Zhejiang http://www.nbtianyu.com
Ningbo United Group Co. Ltd. Ningbo, Zhejiang http://www.nug.com.cn
Panyu Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Panyu, Guangdong
Qingdao Haifeng Group Co. Qingdao, Shandong
Shandong Fisheries Enterprises Group Corp. Jinan, Shandong
Shantou SEZ Water Products Imp. & Exp. Corp. Shantou, Guangdong
Shenzhen Aquatic Products Co. Shenzhen, Guangdong
Xiamen Fish-feed Corp. Xiamen, Fujian
Zhanjiang Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Zhanjiang, Guangdong
Zhaoqing Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Zhaoqing, Guangdong
Zhongshan Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Zhongshan, Guangdong http://www.shuichu.com
China National Agricultural Development Group Co., Ltd. Beijing http://www.cnadc.com.cn
China National Agricultural Development Group Co., Ltd. Beijing http://www.cnadc.com.cn
CITIC Trading Co. Ltd. Beijing
Guangdong Zhongshan Foodstuffs & Aquatic Import & Export Group Co., Ltd. Zhongshan, Guangdong http://www.shuichu.com
Guangxi Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp., Beihai Aquatic Products Corp. Beihai, Guangxi
Ningbo Native Produce & Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Ningbo, Zhejiang
Ningbo Tianyu Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Ningbo, Zhejiang http://www.nbtianyu.com
Ningbo United Group Co. Ltd. Ningbo, Zhejiang http://www.nug.com.cn
Panyu Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Panyu, Guangdong
Qingdao Haifeng Group Co. Qingdao, Shandong
Shandong Fisheries Enterprises Group Corp. Jinan, Shandong
Shenzhen Aquatic Products Co. Shenzhen, Guangdong
Xiamen Fish-feed Corp. Xiamen, Fujian
Zhanjiang Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Zhanjiang, Guangdong
Zhaoqing Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Zhaoqing, Guangdong
Zhenjiang Foreign Trade Corp. Zhenjiang, Jiangsu
Zhongshan Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Zhongshan, Guangdong http://www.shuichu.com
China National Agricultural Development Group Co., Ltd. Beijing http://www.cnadc.com.cn
China National Agricultural Development Group Co., Ltd. Beijing http://www.cnadc.com.cn
Fujian Metals & Minerals Imp. & Exp. Corp. Fuzhou, Fujian http://www.mimfj.com
ingbo Tianyu Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Ningbo, Zhejiang http://www.nbtianyu.com
Ningbo Tianyu Aquatic Products Imp. & Exp. Corp. Ningbo, Zhejiang http://www.nbtianyu.com
Top
Copyright © 2013 - Mekong Institute. All right reserved.
123 Khon Kaen University Mittraphap Rd., Muang District, Khon Kaen 40002, THAILAND
Tel. : +66(0)43-202-411 to 2 Fax.: +66(0)43-343-131